?

Identify marine life

31 images, page 2 of 2

 • False stonefish (white)

  Scorpaenopsis diabolus

 • Flasher scorpionfish (yellowish)

  Scorpaenopsis macrochir

 • Tassled scorpionfish

  Scorpaenopsis oxycephala

 • Poss's scorpionfish

  Scorpaenopsis possi

 • Yellowspotted scorpionfish (brownish)

  Sebastapistes cyanostigma

 • Yellowspotted scorpionfish (reddish)

  Sebastapistes cyanostigma

 • Leaf scorpionfish (brownish)

  Taenianotus triacanthus

 • Leaf scorpionfish (reddish)

  Taenianotus triacanthus

 • Leaf scorpionfish (whitish)

  Taenianotus triacanthus

 • Leaf scorpionfish (yellowish)

  Taenianotus triacanthus

?

Selected tags

Categories:
 • XFish
Species:
 • XScorpionfishes

Continents